Gmina Pułtusk otrzymała 1 542 226,43 zł dofinansowania

W latach  2007-2015 gmina Pułtusk zrealizowała ze środków własnych kilka inwestycji, m.in.: remont Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Marii Konopnickiej 7, przebudowę głównych ciągów komunikacyjnych na „wyspie” ul. Rynek i ul. Staszica oraz modernizację oświetlenia przy ul. Rynek i ul. Marii Konopnickiej, remont zabytkowego kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Pułtusku.

Korzystając z możliwości w ramach naboru propozycji projektów do umieszczenia na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 został złożony projekt „Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury Pułtuska” w ramach priorytetu VI „Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla działania 6.1. Kultura.

W ramach dofinansowania gmina Pułtusk otrzymała 1 542 226,43 zł.