Estetyczne pasy zieleni

Zarówno mieszkańcy, jak i przybywający do Pułtuska goście regularnie obserwują nowinki estetyczne. W 2016 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano nową reprezentacyjną rabatę przy fontannie. Rabata ma charakter krzewowo-bylinowy, gdzie osnowę kompozycji stanowią duże krzewy. Zestaw roślin został tak zaprojektowany, aby przez cały sezon wegetacyjny zapewnić ciągłość kwitnienia. Teren posiada również system automatycznego nawadniania.

Koszt zagospodarowania rabaty to kwota 35 503,92 zł poniesiona ze środków własnych gminy.

Inwestycja jest kontynuacją podjętych prac poprawiających estetykę terenu wokół fontanny w 2015 roku, kiedy to został wykonany automatyczny system nawodnienia oraz wymiana trawnika na skwerze. 

W porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Gmina Pułtusk przystąpiła do zagospodarowania dwóch rond: im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Inwestycja znacznie poprawiła widoczność wokół rond. Głównym elementem nowych kompozycji są krzewy wieloletnie uzupełnione o pas roślin jednorocznych. Całkowity koszt zagospodarowania dwóch rond to kwota 56 896,78 zł poniesiona ze środków własnych gminy.
W 2015 roku rozpoczęto prace nad uporządkowaniem pasów zieleni wzdłuż chodników, ulic, nabrzeży kanałków. Działania są kontynuowane.