Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach

W 2015 roku ze środków finansowych pozyskanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Gmina Pułtusk doposażyła gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach na kwotę 35.000 zł.

Zakupienie nowego specjalistycznego wyposażenia zapewnia sprawne funkcjonowanie gabinetów i lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną. W szkołach utrzymane są standardy jakim powinny odpowiadać szkolne gabinety.