Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci

25 900,00 zł dofinansowania pozyskała Gmina Pułtusk z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W ramach realizowanego programu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 243 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.

Program jest kontynuacją realizowanego w 2016 r. działania, w ramach którego na ten sam cel Gmina Pułtusk otrzymała 18 000,00 zł.

Wówczas z zajęć skorzystało 180 dzieci.