Projekt termomodernizacji budynku MCKiS na ponad 2,5 mln zł

2 563 667,14 zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Gmina Pułtusk wnioskuje o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 236 900,19 zł. Podjęcie kompleksowej termomodernizacji budynku jest jednym z etapów planowanych w perspektywie kolejnych lat inwestycji zmierzających do unowocześnienia i podniesienia standardów całego obiektu, zachowując przy tym unikatowy, zabytkowy charakter. Przypomnijmy –

Wykaz projektów o dofinansowanie złożonych w 2016 r.

Projekty złożone w 2016 r. przez Gminę Pułtusk o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 W 2016 roku Gmina Pułtusk złożyła 11 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej opiewających na łączną kwotę wnioskowanych dotacji  18 249 614,50 zł. Koszty całkowite wszystkich wnioskowanych projektów to 28 216 279,53 zł.   „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków