Prezent dla uczniów niepełnosprawnych

We wtorek, 31 stycznia  2017 roku Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk przekazał Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd marki Renault Trafic III został zakupiony przez Gminę Pułtusk, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.  Na parkingu przed pułtuską „Trójką” uczniowie oczekujący na dostarczenie prezentu, z wielką wrzawą

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Pułtusk

W 2016 roku Gmina Pułtusk zrealizowała projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk”. Projekt zakładał wymianę kotłów węglowych na gazowe. W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej u mieszkańców gminy Pułtusk wymieniono 53 kotły – 52 gazowe i 1

Gmina Pułtusk otrzymała 1 542 226,43 zł dofinansowania

W latach  2007-2015 gmina Pułtusk zrealizowała ze środków własnych kilka inwestycji, m.in.: remont Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Marii Konopnickiej 7, przebudowę głównych ciągów komunikacyjnych na „wyspie” ul. Rynek i ul. Staszica oraz modernizację oświetlenia przy ul. Rynek i ul. Marii Konopnickiej, remont zabytkowego kościoła pw. św. Piotra i

Remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 4

W sierpniu 2015 roku, w Zespole Szkól nr 4 w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Dotychczasowe pokrycie dachowe z papy asfaltowej nie spełniało już swojej funkcji. Coraz częściej widoczne były przecieki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Dach był naprawiany doraźnie, fragmentami, co  dawało efekt krótkotrwały. Ostatecznie sama natura dopełniła swojego

Elektrobusy w Pułtusku – pierwsze w Polsce

Pułtusk jest jedną z pierwszych gmin, która zakupiła elektryczne autobusy. Kursują one trasą prowadzącą przez nową kładkę dla pieszych na rzece Narew. Stały się nie tylko ekologicznym środkiem transportu dla mieszkańców, ale również docenianą przez turystów atrakcją.  „Elektrobusy są ekologiczne, co jest ich zaletą. Mogą również służyć turystom, którzy chcą podziwiać nasze malownicze miasto” –

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok w Pułtusku

26 czerwca 2016 r. oficjalnie zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok w Pułtusku. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne na Skarpie przy ul. Widok cieszy się ogromną popularnością miłośników gier zespołowych. Obiekt został wybudowany głównie ze środków własnych gminy, służy rozwijaniu sportowych talentów oraz umożliwia aktywny wypoczynek mieszkańcom w różnym wieku. W skład elementów obiektu wchodzą

34 506,00 zł dofinansowania na usuwanie azbestu

W 2016 roku mieszkańcy gminy Pułtusk mogli uzyskać dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Na ten cel gmina otrzymała dotację w ramach realizowanego projektu „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2016 r.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w

Nowa kładka dla pieszych i atrakcja turystyczna

19 grudnia 2015 r. oficjalnie została oddana do użytku kładka dla pieszych przez rzekę Narew. Przebudowa kładki o szerokości 4,75 m, długości całkowitej 251,90 m i nośności do 3,5 t, w świetle podpór, stworzyła bezpieczne warunki komunikacji między prawobrzeżnym a lewobrzeżnym Pułtuskiem. Kładka o szerszych parametrach zapewnia niekolizyjne użytkowanie obiektu przez pieszych, rowerzystów, pojazdy uprzywilejowane i

Nowoczesny i bezpieczny żłobek w Pułtusku

Inteligentny żłobek – tak mówią o nowej inwestycji Gminy Pułtusk rodzice i pracownicy. Nie dość, że znacznie poprawiły się warunki lokalowe najmłodszych dzieci, to obiekt wyposażony jest w nowoczesną technologię.  Uroczyste otwarcie nowego budynku Żłobka Miejskiego odbyło się 16 grudnia 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w