Wykaz projektów o dofinansowanie złożonych w 2016 r.

Projekty złożone w 2016 r. przez Gminę Pułtusk o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 W 2016 roku Gmina Pułtusk złożyła 11 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej opiewających na łączną kwotę wnioskowanych dotacji  18 249 614,50 zł. Koszty całkowite wszystkich wnioskowanych projektów to 28 216 279,53 zł.   „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków

Gmina Pułtusk otrzymała 1 542 226,43 zł dofinansowania

W latach  2007-2015 gmina Pułtusk zrealizowała ze środków własnych kilka inwestycji, m.in.: remont Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Marii Konopnickiej 7, przebudowę głównych ciągów komunikacyjnych na „wyspie” ul. Rynek i ul. Staszica oraz modernizację oświetlenia przy ul. Rynek i ul. Marii Konopnickiej, remont zabytkowego kościoła pw. św. Piotra i

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

W związku z realizacją przez powiat pułtuski oraz gminę Pułtusk i inne gminy (Obryte i Pokrzywnica) projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 4 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na realizację wyżej wymienionego

Remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 4

W sierpniu 2015 roku, w Zespole Szkól nr 4 w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Dotychczasowe pokrycie dachowe z papy asfaltowej nie spełniało już swojej funkcji. Coraz częściej widoczne były przecieki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Dach był naprawiany doraźnie, fragmentami, co  dawało efekt krótkotrwały. Ostatecznie sama natura dopełniła swojego

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Inwestycja była długo wyczekiwaną przez mieszkańców. W 2015 roku jej realizację deklarował Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. 28 września 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk. Inwestycja polegała na budowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 527,00 m i szerokości 5 m

Elektrobusy w Pułtusku – pierwsze w Polsce

Pułtusk jest jedną z pierwszych gmin, która zakupiła elektryczne autobusy. Kursują one trasą prowadzącą przez nową kładkę dla pieszych na rzece Narew. Stały się nie tylko ekologicznym środkiem transportu dla mieszkańców, ale również docenianą przez turystów atrakcją.  „Elektrobusy są ekologiczne, co jest ich zaletą. Mogą również służyć turystom, którzy chcą podziwiać nasze malownicze miasto” –

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok w Pułtusku

26 czerwca 2016 r. oficjalnie zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok w Pułtusku. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne na Skarpie przy ul. Widok cieszy się ogromną popularnością miłośników gier zespołowych. Obiekt został wybudowany głównie ze środków własnych gminy, służy rozwijaniu sportowych talentów oraz umożliwia aktywny wypoczynek mieszkańcom w różnym wieku. W skład elementów obiektu wchodzą

34 506,00 zł dofinansowania na usuwanie azbestu

W 2016 roku mieszkańcy gminy Pułtusk mogli uzyskać dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Na ten cel gmina otrzymała dotację w ramach realizowanego projektu „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2016 r.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w

132 000,00 zł dofinansowania – „Maluch-edycja 2016”

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016” – w wysokości 132 000,00 zł.  Wniosek został złożony przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu 11 stycznia 2016 roku. Przeszedł pozytywnie ocenę. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał porozumienie na

18 000,00 zł dofinansowania nauki pływania

Gmina Pułtusk pozyskała z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 18 000,00 zł. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 180 uczniów z klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.