Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

92 400,00 zł dofinansowania działalności Żłobka Miejskiego w Pułtusku

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-plus 2017” – w wysokości 92 400,00 zł. Wniosek został złożony 7 grudnia 2016 roku przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.  W ramach realizowanego programu Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

W związku z realizacją przez powiat pułtuski oraz gminę Pułtusk i inne gminy (Obryte i Pokrzywnica) projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 4 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na realizację wyżej wymienionego

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Inwestycja była długo wyczekiwaną przez mieszkańców. W 2015 roku jej realizację deklarował Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. 28 września 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk. Inwestycja polegała na budowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 527,00 m i szerokości 5 m

132 000,00 zł dofinansowania – „Maluch-edycja 2016”

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016” – w wysokości 132 000,00 zł.  Wniosek został złożony przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu 11 stycznia 2016 roku. Przeszedł pozytywnie ocenę. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał porozumienie na

18 000,00 zł dofinansowania nauki pływania

Gmina Pułtusk pozyskała z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 18 000,00 zł. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 180 uczniów z klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.