Ruszyła termomodernizacja biblioteki

Ruszyła kompleksowa termomodernizacja Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w ramach realizowanej przez gminę Pułtusk inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej. W związku z tym  biblioteka przy ul. Słowackiego 6 będzie nieczynna od 26 stycznia 2018 r do odwołania.  Na czas remontu dział udostępniania zbiorów (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci

Burmistrz Miasta Pułtusk Liderem Zmian

Gmina Pułtusk zajęła I miejsce w kategorii najaktywniejsi w plebiscycie „Lider Zmian Samorząd 2017” Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas finału plebiscytu, który odbył się 20 grudnia 2017 r. wyróżnił najaktywniejszych i  najskuteczniejszych samorządowców, którzy pozyskali najwięcej środków pozabudżetowych w przeliczeniu na mieszkańca. Gmina Pułtusk stanęła na podium. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego

Kompleksowa termomodernizacja 8 budynków

14 listopada br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na realizację inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki  budynków użyteczności publicznej. Umowa została podpisana z firmą Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. z siedzibą w Białej Podlaskiej, wyłonioną w trybie przetargu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie 5 987 989,51 zł w ramach Regionalnego

Uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem

10 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz spotkał się z uczestnikami kursów j. angielskiego oraz obsługi komputera, które odbywają się w ramach projektu unijnego realizowanego przez Gminę Pułtusk.  Kursy odbywają się dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym. Gmina Pułtusk w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego pozyskała fundusze na realizację projektu pod nazwą: „Nowe umiejętności –

Budowa kanalizacji za ponad 20 mln zł

9 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie nowej inwestycji realizowanej w Pułtusku.  Po rozstrzygniętych przetargach, rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej m.in. w ul. Kościuszki. Pierwsze działania prowadzone są w kierunku ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II i kolejno w ul. Kościuszki. To największe przedsięwzięcie w tym zakresie realizowane przez Gminę Pułtusk

Przygotowania do pikniku rodzinnego w Grabówcu

W środę, 13 września Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie targowiska gminnego w miejscowości Grabówiec. Celem spotkania było omówienie spraw bezpieczeństwa oraz organizacyjnych w związku z planowanym na niedzielę, 1 października piknikiem rodzinnym pod hasłem „Tradycja z nowoczesnością”. Na realizację pikniku Gmina Pułtusk pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 214,00 zł., w ramach 

200 tys. zł na drogę w Lipnikach Starych

W związku ze złożonym przez samorząd Gminy Pułtusk wnioskiem, zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 31 lipca br. przyznał dodatkowe środki w wysokości  80 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare. 5 września br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał aneks do obowiązującej umowy, która była podpisana 5

Blisko 1 mln zł na przebudowę targowiska

5 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dofinansowanie blisko 1 mln zł inwestycji, która pozwoli  unowocześnić targowisko gminne w Grabówcu. Sukces jest tym większy, że na liście rankingowej wniosek gminy Pułtusk został wysoko oceniony zajmując 5 miejsce ze wszystkich, złożonych na ten cel wniosków.  Umowę podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,

41 214,00 zł. dofinansowania na kultywowanie lokalnych tradycji

21 sierpnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na przyznanie dofinansowania w kwocie 41 214,00 zł., które Gmina Pułtusk otrzymała w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Piknik rodzinny ”Tradycja z nowoczesnością”. Podpisanie umowy miało miejsce

1 277 325,47 zł dofinansowania – podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym, 26 maja br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę w ramach projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. Podpisanie umowy na realizację projektu i dofinansowanie w kwocie 1 277 325,47 zł miało miejsce w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. „Nasze wsparcie – Twój sukces!” to projekt, którego głównym celem