Więcej koszy na śmieci, ławek i kwiatów

Z inicjatywy burmistrza w 2015 roku Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. zakupiło 80 koszy na śmieci, które zostały umieszczone w okolicach rynku i wzdłuż drogi krajowej. Koszt to 27 158,40 zł. Spacerowicze i amatorzy przebywania na świeżym powietrzu zapewne docenią wydatek 15 842,40 zł na zakup 35 sztuk ławek. Ustawiono je w różnych częściach miasta,