Zainwestowaliśmy w czystsze powietrze blisko 19 mln zł

Blisko 19 mln zł zainwestowaliśmy w poprawę jakości powietrza w gminie Pułtusk. To kwota, która pochłonęła liczne inwestycje zmierzające do poprawy stanu środowiska na terenie naszej gminy oraz jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. W trosce o komfort życia mieszkańców oraz stan środowiska na terenie gminy Pułtusk, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zrealizował i realizuje wiele

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Pułtusk

W 2016 roku Gmina Pułtusk zrealizowała projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk”. Projekt zakładał wymianę kotłów węglowych na gazowe. W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej u mieszkańców gminy Pułtusk wymieniono 53 kotły – 52 gazowe i 1

Remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 4

W sierpniu 2015 roku, w Zespole Szkól nr 4 w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Dotychczasowe pokrycie dachowe z papy asfaltowej nie spełniało już swojej funkcji. Coraz częściej widoczne były przecieki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Dach był naprawiany doraźnie, fragmentami, co  dawało efekt krótkotrwały. Ostatecznie sama natura dopełniła swojego

Estetyczne pasy zieleni

Zarówno mieszkańcy, jak i przybywający do Pułtuska goście regularnie obserwują nowinki estetyczne. W 2016 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano nową reprezentacyjną rabatę przy fontannie. Rabata ma charakter krzewowo-bylinowy, gdzie osnowę kompozycji stanowią duże krzewy. Zestaw roślin został tak zaprojektowany, aby przez cały sezon wegetacyjny zapewnić ciągłość kwitnienia. Teren posiada również system automatycznego nawadniania.

Elektrobusy w Pułtusku – pierwsze w Polsce

Pułtusk jest jedną z pierwszych gmin, która zakupiła elektryczne autobusy. Kursują one trasą prowadzącą przez nową kładkę dla pieszych na rzece Narew. Stały się nie tylko ekologicznym środkiem transportu dla mieszkańców, ale również docenianą przez turystów atrakcją.  „Elektrobusy są ekologiczne, co jest ich zaletą. Mogą również służyć turystom, którzy chcą podziwiać nasze malownicze miasto” –

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok w Pułtusku

26 czerwca 2016 r. oficjalnie zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok w Pułtusku. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne na Skarpie przy ul. Widok cieszy się ogromną popularnością miłośników gier zespołowych. Obiekt został wybudowany głównie ze środków własnych gminy, służy rozwijaniu sportowych talentów oraz umożliwia aktywny wypoczynek mieszkańcom w różnym wieku. W skład elementów obiektu wchodzą

Nowa kładka dla pieszych i atrakcja turystyczna

19 grudnia 2015 r. oficjalnie została oddana do użytku kładka dla pieszych przez rzekę Narew. Przebudowa kładki o szerokości 4,75 m, długości całkowitej 251,90 m i nośności do 3,5 t, w świetle podpór, stworzyła bezpieczne warunki komunikacji między prawobrzeżnym a lewobrzeżnym Pułtuskiem. Kładka o szerszych parametrach zapewnia niekolizyjne użytkowanie obiektu przez pieszych, rowerzystów, pojazdy uprzywilejowane i

Nowoczesny i bezpieczny żłobek w Pułtusku

Inteligentny żłobek – tak mówią o nowej inwestycji Gminy Pułtusk rodzice i pracownicy. Nie dość, że znacznie poprawiły się warunki lokalowe najmłodszych dzieci, to obiekt wyposażony jest w nowoczesną technologię.  Uroczyste otwarcie nowego budynku Żłobka Miejskiego odbyło się 16 grudnia 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w