Budowa czerpni terenowej przy pływalni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku zakończył realizację prac budowlanych w ramach projektu pod nazwą: „Budowa czerpni terenowej przy budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku zlokalizowanej przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3”. Zgodnie z założeniami, inwestycja ma na celu zmniejszenie poziomu hałasu generowanego do środowiska przez urządzenia i instalacje  wentylatorowni obsługującej

Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

1 czerwca 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku. Uroczystość była okazją do radosnego świętowania z okazji Dnia Dziecka oraz przekazania kolejnych dobrych wiadomości. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz poinformował o planach zmierzających do budowy basenu na niezagospodarowanym dotychczas terenie, sąsiadującym z nowym kompleksem sportowym. Zapraszam