Wizja lokalna na terenie budowy dróg

W piątek 10 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie aktualnie prowadzonej budowy ulic: Żabiej i Wąskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zwrócił uwagę na stan postępujących prac.   Wizyta miała na celu ustalenie jakości wykonywanych robót. Zaobserwowane mankamenty przekazuje na bieżąco firmie realizującej inwestycję.  Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz regularnie

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Wizja lokalna na terenie realizowanej inwestycji

W piątek, 24 lutego Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz dokonał przeglądu postępujących prac remontowych w budynku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1. Inwestycja przygotowywana jest na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Przeprowadzka MOPS planowana jest na kwiecień 2017 roku. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na jakość wykonywanych prac remontowych oraz kwestie

Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

W grudniu 2016 r. rozpoczęły się prace remontowe budynku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1. Docelowo budynek przygotowywany jest pod nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.   Inwestycja realizowana jest pod nazwą: „Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku”.  Budynek przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 zostanie dostosowany do realizacji zadań statutowych MOPS. W

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

W związku z realizacją przez powiat pułtuski oraz gminę Pułtusk i inne gminy (Obryte i Pokrzywnica) projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 4 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na realizację wyżej wymienionego

Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3

24 czerwca 2016 r. uroczyście został zakopany kamień węgielny pod budowę długo wyczekiwanego przez uczniów, rodziców i nauczycieli obiektu – sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Akt erekcyjny czyli dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę sali gimnastycznej podpisali: Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk, Dorota Karzulewska

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Przy zespole Szkół Nr 2 w Pułtusku trwa budowa nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W ramach inwestycji powstają boiska wielofunkcyjne. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Powstanie również boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w tenisa ziemnego. Zostaną wybudowane bieżnie, skocznia w  dal, ogrodzenie boisk i pas chodnikowy. Zakres prac obejmuje również