Budowa ul. Batalionów Chłopskich

5 kwietnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz oficjalnie przekazał teren inwestycji wykonawcy. 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, w trakcie którego zapoznali się ze szczegółami rozpoczętej inwestycji – budowy ul. Batalionów Chłopskich. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski z siedzibą w Nasielsku. Inwestycja polegać będzie na zmianie parametrów użytkowych

Podpisanie umowy na przebudowę drogi

29 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof  Nuszkiewicz podpisał umowę na przebudowę ul. Batalionów Chłopskich w Pułtusku. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski z siedzibą w Nasielsku. Inwestycja polegać będzie na zmianie parametrów użytkowych i technicznych, co pozwoli na przywrócenie nośności jezdni, znacznie poprawi komfort oraz bezpieczeństwo ruchu. Zgodnie z założeniami projektowymi ulica

Pielęgnacja rond, rabat i kwietników

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. umowę  na pielęgnację rond, rabat i kwietników miejskich wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych. W dniu dzisiejszym (24 marca br.) rozpoczęto nasadzanie roślin na rabacie przy pl. Teatralnym oraz rondzie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Kompleksowa pielęgnacja obejmuje m.in.: – zmiany sezonowe roślin

Kurier Mazowiecki o remoncie dróg w Pułtusku

W wydaniu Kuriera Mazowieckiego z soboty, 18 marca br. został wyemitowany materiał o kończącym się remoncie dróg w Pułtusku: budowie ul. Wąskiej, ul. Żabiej i ul. Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. „Bardzo dużym problemem na terenie naszej gminy są wody opadowe. W związku z tym, w projekcie znalazła się również kanalizacja deszczowa” – mówi

Budowa czerpni przy budynku MOSiR

Na terenie pływalni  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku trwają prace budowlane przy  realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa czerpni terenowej  przy budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku zlokalizowanej przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3”. Celem prac jest zmniejszenie poziomu hałasu generowanego do środowiska przez urządzenia i instalacje  wentylatorowni obsługującej pływalnię oraz

Ruszają liczne inwestycje drogowe

Blisko 5 mln zł rocznie na budowę dróg  planuje zagospodarować w kolejnych latach Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz w budżecie gminy. Planowane inwestycje  w perspektywie najbliższych 4-5 lat mają na celu wybudowanie całej infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy Popław w Pułtusku. Plany inwestycyjne mieszkańcy mogli obejrzeć na przygotowanych mapach, podczas dzisiejszego spotkania w sprawie budowy dróg,

Wizja lokalna na terenie budowy dróg

W piątek 10 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną na terenie aktualnie prowadzonej budowy ulic: Żabiej i Wąskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zwrócił uwagę na stan postępujących prac.   Wizyta miała na celu ustalenie jakości wykonywanych robót. Zaobserwowane mankamenty przekazuje na bieżąco firmie realizującej inwestycję.  Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz regularnie

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony