Ruszają liczne inwestycje drogowe

Blisko 5 mln zł rocznie na budowę dróg  planuje zagospodarować w kolejnych latach Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz w budżecie gminy. Planowane inwestycje  w perspektywie najbliższych 4-5 lat mają na celu wybudowanie całej infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy Popław w Pułtusku. Plany inwestycyjne mieszkańcy mogli obejrzeć na przygotowanych mapach, podczas dzisiejszego spotkania w sprawie budowy dróg,

Planowana inwestycja przy ul. Plac Teatralny

Na prośbę mieszkańców budynków przy plac Teatralny, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podjął działania zmierzające w kierunku zagospodarowania podwórka i uporządkowania terenu. W 2015 roku mieszkańcy kamienic przy pl. Teatralnym w Pułtusku zaprosili burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza na wizję lokalną. Zwrócili uwagę włodarza miasta na teren podwórka znajdujący się od strony wejść do klatek schodowych, który

Powstaną Punkty Doradztwa Zawodowego w szkołach

W najbliższych dniach Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisze umowę partnerską ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku, na realizację  projektu pod nazwą „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułtuskim” ramach Działania 10.3 RPO WM „Doskonalenie zawodowe”.  Dzięki projektowi w szkołach, dla których Gmina Pułtusk jest organem prowadzącym zostaną uruchomione Szkolne Punkty Informacji

Kolejne inwestycje w planach

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk planuje budowę kolejnych obiektów służących aktywnej formie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W perspektywie dwóch najbliższych lat planuje budowę placu zabaw: przy ul. Serokomli, ul. Sportowej, ul. 17 Stycznia, ul. Traugutta oraz pl. Piłsudskiego. Burmistrz kierując się sugestiami wielu mieszkańców Pułtuska planuje również budowę siłowni

Plany na nowy wizerunek alei Wiktora Gomulickiego

Aleja Wiktora Gomulickiego pełni funkcję najbardziej reprezentacyjnego odcinka bulwarów w Pułtusku. Nie bez znaczenia są podjęte działania w kierunku stworzenia miejsca przyciągającego mieszkańców oraz turystów. Koncepcję zagospodarowania terenu opracowała dr inż. architekt krajobrazu Dorota Sikora. Jest to jednym z elementów złożonego wniosku o dofinansowanie pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Koncepcja zagospodarowania alei Wiktora

Modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie 524 215,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Celem inwestycji jest zakup urządzeń i sprzętu dla PSZOK oraz rozbudowa punktów przy ul. Rybitew w Pułtusku i miejscowości Płocochowo. W planach jest zakup m.in.: śmieciarki, kosiarki wysięgnikowej, ładowarki teleskopowej, karczownika (frezarki do