200 tys. zł na drogę w Lipnikach Starych

W związku ze złożonym przez samorząd Gminy Pułtusk wnioskiem, zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 31 lipca br. przyznał dodatkowe środki w wysokości  80 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare. 5 września br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał aneks do obowiązującej umowy, która była podpisana 5

Blisko 1 mln zł na przebudowę targowiska

5 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dofinansowanie blisko 1 mln zł inwestycji, która pozwoli  unowocześnić targowisko gminne w Grabówcu. Sukces jest tym większy, że na liście rankingowej wniosek gminy Pułtusk został wysoko oceniony zajmując 5 miejsce ze wszystkich, złożonych na ten cel wniosków.  Umowę podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,

Z mieszkańcami o kolejnych inwestycjach

W środę 17 maja br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zaprosił mieszkańców ulic: gen. Władysława Andersa, Krajewskiego i Modrzewiowej w Pułtusku na spotkania, celem omówienia planów inwestycyjnych w tych rejonach. Zostały poruszone kwestie: uzbrojenia w sieć gazową  ul. Modrzewiowej i ul. Krajewskiego,  modernizacji w/w dróg oraz ul. gen. Władysława Andersa. Rozmawiano również o sprawach bieżących,

Wnioski z wizji lokalnej

W czwartek, 30 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Ewą Kowalską Prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o przeprowadził wizję lokalną budynków mieszkalnych, których stan techniczny wskazuje na konieczność wykonania remontów doraźnych lub generalnych. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na konieczność przebudowy kominów, klatek schodowych oraz elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.

Spotkanie w sprawie przebudowy al. Wojska Polskiego

W środę 29 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz prowadził rozmowy z przedstawicielami  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na temat planowanej inwestycji – przebudowy al. Wojska Polskiego w Pułtusku.  W spotkaniu, które odbyło się w Sali Rady Urzędu Miejskiego uczestniczyli m.in.:  Mariusz Kozera zastępca dyrektora ds. inwestycji MZDW, Witold Chrzanowski radny Sejmiku Województwa

Działania Burmistrza w kierunku przebudowy ronda im. Prezydenta L. Kaczyńskiego

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza, 24 marca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem spotkania były rozmowy dotyczące wspólnych działań, zmierzających do przebudowy ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Omówiono również wstępną koncepcję przebudowy. Jeśli prowadzone rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przyniosą oczekiwane efekty, realizacja

Burmistrz planuje nowy skwer w Pułtusku

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza niebawem mieszkańcy bloku przy ul. Adama Mickiewicza 24 oraz pobliskich budynków  zyskają nowy skwer oraz dodatkowe miejsca parkingowe. 21 marca br. burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu opracowywany jest przez inżyniera architekta krajobrazu Grzegorza Czernika. Zakłada stworzenie skweru miejskiego na dotychczas

Będzie plac zabaw przy ul. Traugutta

Trwają prace przygotowawcze do zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Traugutta i ul. Kombatantów w Pułtusku. Obecnie gromadzona jest dokumentacja oraz uzyskiwane są niezbędne pozwolenia wymagane przy realizacji inwestycji. Projekt wraz z wizualizacją został opracowany przez inżynier architektury krajobrazu Aleksandrę Wnorowską.  Głównym elementem zagospodarowania terenu będzie plac zabaw dla dzieci składający się m.in. z takich urządzeń jak: zestaw

„Miasteczko ruchu drogowego” w Pułtusku

W czwartek, 16 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof  Nuszkiewicz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wyposażenia sali wychowania komunikacyjnego z przeznaczeniem dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz  budowę toru edukacyjnego dla rowerzystów. „Miasteczko ruchu drogowego” powstanie w Pułtusku na terenie Zespołu Szkół Nr 4 z klasami sportowymi przy ul. New Britain.  Będzie ogólnodostępne. Zgodnie z podjętymi

Burmistrz podpisał umowę na ukwiecenie miasta

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na ukwiecenie miasta oraz kompleksową pielęgnację i podlewanie roślin przez cały sezon wegetacyjny. Nowością będą dwie dwumetrowe wieże kwiatowe, które ozdobią centrum Pułtuska. Umowa obejmuje prace związane z ukwieceniem: latarni, mostów i budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Wielobarwne kompozycje kwiatowe zostaną umieszczone w zupełnie nowych donicach kaskadowych oraz donicach