Pułtuska Giełda Staroci

Podczas XIX Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza po raz pierwszy na rynku przed Ratuszem odbyła się Pułtuska Giełda Staroci. Wystawcy oferowali meble, publikacje z dawnych lat oraz wiele innych ciekawych przedmiotów domowego użytku, których nie sposób kupić na co dzień w sklepach. Giełda wpisuje się w kalendarz cyklicznych, comiesięcznych wydarzeń

Nowe oświetlenie zabytków

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest wyremontowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego budynek przy ul. Rynek 36, w którym mieści się Muzeum Regionalne.   Wieczorową porą możemy podziwiać zabytki w nowej odsłonie. Budynki: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Pułtusku zyskały dodatkowe oświetlenie, co podkreśla piękno wyremontowanych, zabytkowych budynków. Poczynione zostały również prace nad estetycznym

Estetyczne pasy zieleni

Zarówno mieszkańcy, jak i przybywający do Pułtuska goście regularnie obserwują nowinki estetyczne. W 2016 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano nową reprezentacyjną rabatę przy fontannie. Rabata ma charakter krzewowo-bylinowy, gdzie osnowę kompozycji stanowią duże krzewy. Zestaw roślin został tak zaprojektowany, aby przez cały sezon wegetacyjny zapewnić ciągłość kwitnienia. Teren posiada również system automatycznego nawadniania.

Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych

16 czerwca 2015 r. po raz pierwszy odbył się Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Debiut Festiwalu okazał się niekwestionowanym sukcesem. Kolejna edycja potwierdziła rosnące zainteresowanie wydarzeniem zarówno uczestników – orkiestry dęte z Mazowsza, jak i mieszkańców oraz turystów. Festiwal, którego inicjatorem jest Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych

Świątecznie uroczy Pułtusk – nowatorskie inicjatywy

Nowe dekoracje świąteczne zmieniają oblicze miasta od początku objęcia przez Krzysztofa Nuszkiewicza urzędu Burmistrza Miasta Pułtusk. Pierwsze, nowoczesne iluminacje świetlne w różnych częściach miasta mogliśmy podziwiać w okresie Świąt Bożego Narodzenia już w 2014 roku. Kolejnych przybywało w 2016 roku. Imponujący tron usytuowany przy fontannie na najdłuższym rynku Europy stał się największą atrakcją dla spacerowiczów.

Nowe wiaty przystankowe

Sukcesywnie Pułtusk zyskuje nowoczesne, zadbane oblicze, nie tracąc przy tym nic z zabytkowego charakteru. Konsekwentnie, poprzez swoje działania Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk dąży do budowania korzystnego wizerunku nowoczesnego miasta z tradycjami. 62  003,07 zł kosztowały Gminę Pułtusk wiaty przystankowe zakupione w 2015 roku. 11 nowych przystanków zamontowano na terenie Gminy Pułtusk, w tym przy

Inwestycje w estetykę i bezpieczeństwo

W 2015 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano system automatycznego nawodnienia oraz wymieniono trawnik na skwerze przy fontannie. Teren jest monitorowany, co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Monitoring zdał już egzamin.  Wartość zadania wyniosła 29 500,00 zł brutto.  Fontanna i teren wokół niej to najczęściej odwiedzane przez mieszkańców i turystów miejsce,  zwłaszcza w okresie letnim.   

Więcej koszy na śmieci, ławek i kwiatów

Z inicjatywy burmistrza w 2015 roku Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. zakupiło 80 koszy na śmieci, które zostały umieszczone w okolicach rynku i wzdłuż drogi krajowej. Koszt to 27 158,40 zł. Spacerowicze i amatorzy przebywania na świeżym powietrzu zapewne docenią wydatek 15 842,40 zł na zakup 35 sztuk ławek. Ustawiono je w różnych częściach miasta,

Hejnał Gminy Pułtusk

30 kwietnia 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Pułtusku przyjęli Uchwałę Nr VII/59/2015 na mocy, której ustanowiono Hejnał Gminy Pułtusk. Pomysłodawcą Hejnału jest Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. To na jego prośbę Hejnał, który każdego dnia o godz. 12:00 rozbrzmiewa nad miastem z siedziby Urzędu Miejskiego, skomponował Andrzej Ambroziak dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w