Więcej stypendystów, wyższe stypendia.

19 października br. w Sali Kina Narew w Pułtusku odbyła się uroczystość podczas której Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzejem Wydrą wręczyli stypendia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk. Najzdolniejsi uczniowie zostali nagrodzeni za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia przyznawane

Uroczyste ślubowanie w Zespole Szkół Nr 2

18 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w uroczystości ślubowania przedszkolaków i pasowania na uczniów klas pierwszych, która odbyła się z Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Po ślubowaniu na sztandar szkoły oraz pasowaniu, którego dokonała Krystyna Estkowska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, uczniowie oficjalnie

70-lecie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W sobotę, 14 października Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku połączonych z obchodzonym 14 października Dniem Edukacji Narodowej. Jubileusz był okazją do wspomnień oraz podziękowań wszystkim nauczycielom.  Dla Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza uroczystość miała szczególny charakter, gdyż jest absolwentem ZSZ im. J.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Pułtusk

W piątek, 13 października br. w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto pracowników oświaty obchodzone 14 października stało się okazją do uhonorowania Ich pracy. Zostały wręczone nagrody Burmistrza Miasta Pułtusk, nagrody dyrektorów oraz podziękowania pracownikom odchodzącym niebawem na emeryturę. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Pułtusk

Uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem

10 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz spotkał się z uczestnikami kursów j. angielskiego oraz obsługi komputera, które odbywają się w ramach projektu unijnego realizowanego przez Gminę Pułtusk.  Kursy odbywają się dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym. Gmina Pułtusk w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego pozyskała fundusze na realizację projektu pod nazwą: „Nowe umiejętności –

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

12 października Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w uroczystościach z okazji powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, na które zaprosili Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi Barbara Meredyk. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz pogratulował Staroście Pułtuskiemu wzorowej kadry w placówkach oświatowych, co przekłada się na rozwój poszczególnych placówek. Złożył serdeczne życzenia

Wyrazy uznania dla nadkom. Pawła Antośkiewicza

Z okazji powołania nadkom. Pawła Antośkiewicza na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wystosował list gratulacyjny, który podczas uroczystości objęcia stanowiska w imieniu włodarza przekazała wraz z gratulacjami i symbolicznym prezentem Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Róża Krasucka. Uroczystość z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku przez nadkom. Pawła

„Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”

21 września w ramach XX  Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza w Sali Rady Urzędu Miejskiego  została zorganizowana  konferencja naukowa pt. „Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza”.  Gości i prelegentów przywitał Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz.  Włodarz miasta podczas konferencji mówił m.in.: o kierunkach i perspektywach rozwoju turystyki w powiecie pułtuskim. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zrócił również uwagę

Mały Bieg Mateuszowy

19 września br. na Stadionie Miejskim odbył się Mały Bieg Mateuszowy przedszkolaków, uczniów klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biegi Mateuszowe to już tradycja obchodów Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza. Mały Bieg Mateuszowy został zorganizowany w ramach trwających do najbliższej niedzieli XX Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza. To nie koniec zdrowej, sportowej rywalizacji.  V Pułtuski Bieg