Ekologiczny pojazd do oczyszczania miasta

Jest ekologiczny i będzie dodatkowym wsparciem pracowników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na co dzień dbających o czystość na terenie gminy Pułtusk. Hybrydowy pojazd wolnobieżny marki GOUPIL G5 zakupiony przez spółkę pojawi się już niebawem na terenie Pułtuska w godzinach popołudniowych. Wyposażony zostanie w poręczne urządzenia do oczyszczania miasta, co pozwoli na dokładniejsze

Burmistrz pozyskał 6 717 226,92 zł na infrastrukturę pieszo-rowerową

6 717 226,92 zł  dofinansowania otrzyma Gmina Pułtusk na infrastrukturę rowerową w ramach złożonego projektu pt.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim. Sukces jest tym większy, że na liście rankingowej Gmina Pułtusk uplasowała się na 2 miejscu.

Budowa czerpni przy budynku MOSiR

Na terenie pływalni  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku trwają prace budowlane przy  realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa czerpni terenowej  przy budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku zlokalizowanej przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3”. Celem prac jest zmniejszenie poziomu hałasu generowanego do środowiska przez urządzenia i instalacje  wentylatorowni obsługującej pływalnię oraz

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Pułtusk

W 2016 roku Gmina Pułtusk zrealizowała projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk”. Projekt zakładał wymianę kotłów węglowych na gazowe. W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej u mieszkańców gminy Pułtusk wymieniono 53 kotły – 52 gazowe i 1

Modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie 524 215,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Celem inwestycji jest zakup urządzeń i sprzętu dla PSZOK oraz rozbudowa punktów przy ul. Rybitew w Pułtusku i miejscowości Płocochowo. W planach jest zakup m.in.: śmieciarki, kosiarki wysięgnikowej, ładowarki teleskopowej, karczownika (frezarki do

34 506,00 zł dofinansowania na usuwanie azbestu

W 2016 roku mieszkańcy gminy Pułtusk mogli uzyskać dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Na ten cel gmina otrzymała dotację w ramach realizowanego projektu „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2016 r.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w

Zatwierdzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020

W 2015 roku Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 999.15 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.   Określa m.in.: długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych,