Wspólnie posadziliśmy 100 drzew

W listopadzie br. po raz pierwszy odbyła się na terenie Pułtuska akcja pod hasłem „Wspólnie zasadzimy 100 drzew” na którą zaprosił mieszkańców Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. „Akcja ma na celu zwrócenie uwagi jak cennym elementem w krajobrazie miejskim są drzewa, które regulują klimat otoczenia, łagodzą nagłe zmiany temperatury i zwiększają wilgotność powietrza poprawiając jakość

Sukces po wielomiesięcznych negocjacjach

Sukces, o który walczyłem osiągnąłem dla dobra mieszkańców. Po wielomiesięcznych negocjacjach, które prowadziłem z firmą Stop Shop Poland mam umowę użyczenia terenu dworca pod użytkowanie. Właściciel terenu użyczył gminie obiekt dworca wraz z terenem na rok. Przystępujemy do uporządkowania obiektu, aby jak najszybciej zapewnić podróżującym bezpieczeństwo i komfort oczekiwania na autobus. W poniedziałek oficjalnie zostanie gminie przekazany teren

Rusza budowa budynku mieszkalnego dla 48 rodzin

Dobra wiadomość w kwestii działań podejmowanych w kierunku poprawy sytuacji mieszkaniowej na terenie Pułtuska. Zapowiadana przed dwoma laty inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pułtusku, budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wchodzi w fazę realizacji. Spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową. Na realizację inwestycji, Spółka została również dokapitalizowana z budżetu Gminy Pułtusk.  W poniedziałek, 20 listopada

Pracownicy PPUK przygotowani do zimy

Zima nie zaskoczyła pracowników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. W poniedziałek, 20 listopada Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz w towarzystwie Prezesa PPUK Sp. z o.o. Sławomira Blocha dokonał przeglądu sprzętu, który będzie dbał o odśnieżanie dróg na terenie gminy Pułtusk. Celem kontroli, jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg, w zbliżającym się okresie

Pozyskane środki pozabudżetowe przez trzy lata pracy wyniosły 41 006 500,31 zł

Szanowni Państwo, Minęły trzy lata kiedy zostałem wybrany Burmistrzem Miasta Pułtusk. Były to trzy intensywne lata zarówno dla mnie, moich współpracowników, ale również dla Państwa, obserwatorów zmian, które zachodzą w gminie Pułtusk. Wiele nowych inwestycji, wiele inicjatyw mających na celu poprawę życia w naszym mieście i poprawę wizerunku Pułtuska. Jednak dziś z przekonaniem mogę stwierdzić,

Ponad 2,5 mln dofinansowania dla gminy Pułtusk

15 listopada 2017 r. podpisałem umowę na dofinansowanie projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego. Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dotacji wyniesie: 2 549 926,90 zł. Całkowity koszt projektu: 2 999 914,00 zł   Założenia: Pasaż Klenczona – projekt obejmuje stworzenie promenady spacerowej, odnowienie układu komunikacji, budowę tężni

Kompleksowa termomodernizacja 8 budynków

14 listopada br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na realizację inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki  budynków użyteczności publicznej. Umowa została podpisana z firmą Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. z siedzibą w Białej Podlaskiej, wyłonioną w trybie przetargu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie 5 987 989,51 zł w ramach Regionalnego