Rusza budowa budynku mieszkalnego dla 48 rodzin

Dobra wiadomość w kwestii działań podejmowanych w kierunku poprawy sytuacji mieszkaniowej na terenie Pułtuska. Zapowiadana przed dwoma laty inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pułtusku, budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wchodzi w fazę realizacji. Spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową. Na realizację inwestycji, Spółka została również dokapitalizowana z budżetu Gminy Pułtusk.  W poniedziałek, 20 listopada

Pracownicy PPUK przygotowani do zimy

Zima nie zaskoczyła pracowników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. W poniedziałek, 20 listopada Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz w towarzystwie Prezesa PPUK Sp. z o.o. Sławomira Blocha dokonał przeglądu sprzętu, który będzie dbał o odśnieżanie dróg na terenie gminy Pułtusk. Celem kontroli, jest troska o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg, w zbliżającym się okresie

Pozyskane środki pozabudżetowe przez trzy lata pracy wyniosły 41 006 500,31 zł

Szanowni Państwo, Minęły trzy lata kiedy zostałem wybrany Burmistrzem Miasta Pułtusk. Były to trzy intensywne lata zarówno dla mnie, moich współpracowników, ale również dla Państwa, obserwatorów zmian, które zachodzą w gminie Pułtusk. Wiele nowych inwestycji, wiele inicjatyw mających na celu poprawę życia w naszym mieście i poprawę wizerunku Pułtuska. Jednak dziś z przekonaniem mogę stwierdzić,

Ponad 2,5 mln dofinansowania dla gminy Pułtusk

15 listopada 2017 r. podpisałem umowę na dofinansowanie projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego. Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dotacji wyniesie: 2 549 926,90 zł. Całkowity koszt projektu: 2 999 914,00 zł   Założenia: Pasaż Klenczona – projekt obejmuje stworzenie promenady spacerowej, odnowienie układu komunikacji, budowę tężni

Kompleksowa termomodernizacja 8 budynków

14 listopada br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na realizację inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki  budynków użyteczności publicznej. Umowa została podpisana z firmą Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. z siedzibą w Białej Podlaskiej, wyłonioną w trybie przetargu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie 5 987 989,51 zł w ramach Regionalnego

Zaproszenie dla mieszkańców

Zaproszenie dla mieszkańców ulic: Noskowskiego, Madalińskiego, Jakuba Wujka, Ossolińskiego, Hornowskiego, Koczary, Giżyckiego.  Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz serdecznie zaprasza mieszkańców ww. ulic na spotkanie, którego celem będzie wybór kostki brukowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 16.00 przy ul. Noskowskiego.

„Bezpieczna Gmina” – zaproszenie

  15 listopada br. w godz. 9:00 – 16:00 w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora przy ul. Daszyńskiego 17 odbędzie się wspólna konferencja miasta Pułtusk i wydawnictwa Euro-Media pod hasłem: „Rozwiązania techniczne i procedury działania w przypadku współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie samorządowym”.  W ramach konferencji organizatorzy planują poruszyć przede wszystkim kwestie ochrony przeciwpożarowej w

Narodowe Święto Niepodległości w Pułtusku

11 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyłem w uroczystych obchodach, gdzie złożyłem hołd walczącym o Niepodległą Polskę. Po uroczystych obchodach spotkałem się z mieszkańcami w Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej w Pułtusku na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Imprezę uświetnił piękny koncert w wykonaniu Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej i Andrzeja Ambroziaka.