Spotkanie wielkanocne z seniorami

„Przychodzi taki okres czasu, kiedy wszyscy wyciszamy się, czekamy na ważny moment. (…) W tym okresie przedświątecznym, chciałbym życzyć Państwu spokoju, wytrwałości, abyśmy z radością oczekiwali na Zmartwychwstanie. Życzę zdrowych, wesołych i pogodnych świąt” – tymi słowami Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz złożył życzenia pułtuskim seniorom podczas spotkania, które odbyło się 8 kwietnia br., w

„Najpiękniejsza kartka wielkanocna”

8 kwietnia br., w Sali Rady Urzędu Miejskiego Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wręczył nagrody laureatom konkursu, którego jest pomysłodawcą i głównym organizatorem: „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. To już III edycja konkursu, który cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem uczniów pułtuskich szkół. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w przedświątecznej atmosferze, podczas „XVIII Spotkania ze Sztuką Wielkanocną”. Spośród

Uroczystość Polskiego Stronnictwa Ludowego

6 kwietnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczył w uroczystości z okazji Świąt Wielkanocnych dla członków i sympatyków powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego zorganizowanej w auli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Gościem honorowym był Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Poniżej fotorelacja z uroczystości. Niebawem pełna relacja z uroczystości powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa

Budowa ul. Batalionów Chłopskich

5 kwietnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz oficjalnie przekazał teren inwestycji wykonawcy. 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, w trakcie którego zapoznali się ze szczegółami rozpoczętej inwestycji – budowy ul. Batalionów Chłopskich. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski z siedzibą w Nasielsku. Inwestycja polegać będzie na zmianie parametrów użytkowych

Podpisanie umowy na 5 987 989,51 zł dofinansowania

W piątek, 7 kwietnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz oraz Skarbnik Miasta Pułtusk Teresa Turek, podpisali umowę na dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Gmina Pułtusk otrzymała na ten cel dofinansowanie 5 987 989,51 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla

Pozytywna ocena działalności spółek gminnych

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza, 5 kwietnia br. w sali Kina „Narew” odbyło się spotkanie włodarza miasta z pracownikami spółek gminy Pułtusk: Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Podsumowując  pracę spółek na przestrzeni minionych dwóch lat, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz pozytywnie ocenił ich działalność. Podziękował

Dbajmy wspólnie o Pułtusk

W niedzielę, 3 kwietnia br. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz udał się na rodzinny, wieczorny spacer ulicami Pułtuska. Chwile relaksu zamieniły się w pracę. Nie mógł przejść obojętnie obok zniszczonych koszy na śmieci, widocznych aktów wandalizmu, zaśmiecania miasta oraz braku oświetlenia w niektórych rejonach lub słabo oznakowanych przejść dla pieszych. Z kolejnych wieczornych spacerów wracał z dodatkowymi

Wnioski z wizji lokalnej

W czwartek, 30 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wraz z Ewą Kowalską Prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o przeprowadził wizję lokalną budynków mieszkalnych, których stan techniczny wskazuje na konieczność wykonania remontów doraźnych lub generalnych. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na konieczność przebudowy kominów, klatek schodowych oraz elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.