Odprawa roczna Policji

W środę, 8 lutego 2017 r. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku z udziałem insp. Marka Świszcza, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.  W odprawie uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk wraz ze swoim zastępcą, przedstawiciele władz samorządowych –

Prezent dla uczniów niepełnosprawnych

We wtorek, 31 stycznia  2017 roku Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk przekazał Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd marki Renault Trafic III został zakupiony przez Gminę Pułtusk, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.  Na parkingu przed pułtuską „Trójką” uczniowie oczekujący na dostarczenie prezentu, z wielką wrzawą

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Pułtusku

Gmina Pułtusk pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 282 437,33 zł na realizację programu „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych – gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”  na utworzenie dodatkowych 46 miejsc przedszkolnych w istniejącym przedszkolu publicznym w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku. 27 stycznia 2017 roku Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz podpisał

Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

25 stycznia 2017 r. w Sali Rady Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów. Jubileusz Diamentowych Godów, czyli 60 lat małżeństwa obchodzili Państwo Jadwiga i Edward Kacprzakowie. Złote Gody czyli 50 lat małżeństwa świętowali: Państwo Krystyna i Ryszard Bobowscy, Państwo Kinga i Mieczysław Kordowscy oraz Państwo Marianna i Robert Nowosielscy. Z tej okazji Krzysztof

WRĘCZENIE NAGRODY HETMANA DLA TADEUSZA NYCZA

  28 grudnia 2016 r. Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody Honorowej HETMAN dla Tadeusza Nycza -zasłużonego kierownika Sekcji Szachowej MLKS Nadnarwianka Pułtusk. Uroczystość odbyła się w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku.  Nagrodę Honorową HETMAN Tadeuszowi Nyczowi przekazał wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk w

Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3

Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i Gminy Pułtusk” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Działania 8.3 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Dzięki realizacji projektu stworzone zostanie

Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

W grudniu 2016 r. rozpoczęły się prace remontowe budynku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1. Docelowo budynek przygotowywany jest pod nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.   Inwestycja realizowana jest pod nazwą: „Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku”.  Budynek przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 zostanie dostosowany do realizacji zadań statutowych MOPS. W

System powiadamiania SMS

Urząd Miejski w Pułtusku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza uruchomił nowy system  powiadomień za pomocą SMS. To nowoczesny system gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej usłudze na każdy zapisany w systemie numer telefonu komórkowego będą wysyłane bezpłatne wiadomości. Celem funkcjonowania systemu jest ostrzeganie mieszkańców przed zagrożeniami, ale

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

W związku z realizacją przez powiat pułtuski oraz gminę Pułtusk i inne gminy (Obryte i Pokrzywnica) projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 4 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na realizację wyżej wymienionego