Burmistrz planuje nowy skwer w Pułtusku

Na tym terenie powstanie estetyczny skwer miejski

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza niebawem mieszkańcy bloku przy ul. Adama Mickiewicza 24 oraz pobliskich budynków  zyskają nowy skwer oraz dodatkowe miejsca parkingowe. 21 marca br. burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji.

Projekt zagospodarowania terenu opracowywany jest przez inżyniera architekta krajobrazu Grzegorza Czernika. Zakłada stworzenie skweru miejskiego na dotychczas niezagospodarowanym terenie – rogu ul. Mickiewicza i ul. 17 Sierpnia. Skwer ozdobią: estetyczna roślinność i elementy małej architektury. Jeśli uda się pozyskać odpowiednie pozwolenia, miejsce uatrakcyjni mała fontanna. Plan przewiduje zagospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych.   

Inwestycja obejmie również remont nawierzchni chodnika przy budynku ul. Mickiewicza 24 oraz schodów. Rozpoczęcie prac planowane jest na przełom maja i czerwca br.