Burmistrz Miasta Pułtusk Liderem Zmian

Gmina Pułtusk zajęła I miejsce w kategorii najaktywniejsi w plebiscycie „Lider Zmian Samorząd 2017” Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas finału plebiscytu, który odbył się 20 grudnia 2017 r. wyróżnił najaktywniejszych i  najskuteczniejszych samorządowców, którzy pozyskali najwięcej środków pozabudżetowych w przeliczeniu na mieszkańca.

Gmina Pułtusk stanęła na podium. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego I miejsce przyznane zostało za najefektywniejszą ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków pod względem formalnym dla rozwoju lokalnych społeczności w subregionie ciechanowskim.

Tym samym Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz otrzymał tytuł „Lider Zmian Samorząd 2017” w subregionie ciechanowskim.