Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3

24 czerwca 2016 r. uroczyście został zakopany kamień węgielny pod budowę długo wyczekiwanego przez uczniów, rodziców i nauczycieli obiektu – sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Akt erekcyjny czyli dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę sali gimnastycznej podpisali: Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk, Dorota Karzulewska dyrektor SP nr 3 w Pułtusku oraz Jan Radecki właściciel firmy Wald-Glob – wykonawca inwestycji.

Otwarcie nowej sali gimnastycznej planowane jest na 1 września 2018 roku. Decyzja o jej budowie zapadła w 2015 roku.

Środki na inwestycję pochodzą z funduszu Gminy Pułtusk oraz Ministerstwa Kultury i Sportu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. Nowy obiekt składać się będzie z trzech zdylatowanych od siebie części. Jedną z nich stanowi sala gimnastyczna o wymiarach 18,90 m x 35,48 m. Drugą i trzecią stanowi parterowe zaplecze szatniowo-sanitarne. Obiekt zostanie dobudowany do budynku i funkcjonalnie z nią połączony.

Inwestycja dofinasowana w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 670 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 2 611 001,00 zł, w tym wkład własny gminy Pułtusk 1 941 001,00 zł.