Budowa czerpni przy budynku MOSiR

Na terenie pływalni  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku trwają prace budowlane przy  realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa czerpni terenowej  przy budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku zlokalizowanej przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3”.

Celem prac jest zmniejszenie poziomu hałasu generowanego do środowiska przez urządzenia i instalacje  wentylatorowni obsługującej pływalnię oraz  zwiększenie ilości świeżego powietrza dostarczanego do hali basenowej.

Wykonawcą robót  budowlanych jest firma ZC Projekt Cezary Żebrowski z siedzibą w Bielsku. 

Zakończenie budowy czerpni terenowej przy budynku pływalni MOSiR planowane jest w drugiej połowie kwietnia 2017 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 80.000 zł ze środków własnych Gminy Pułtusk. 

 

Tekst i zdjęcie: MOSiR