Bezpieczny plac zabaw przy ul. M. Sarbiewskiego

W 2015 roku został oddany do użytku plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami: J. Hornowskiego, M. Sarbiewskiego i J. Wujka. Powstał w centralnej części „Osiedla Wyszkowska”. To pierwsze miejsce na tym terenie stworzone do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Pułtuska, po drugiej stronie rzeki Narew. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk w odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców osiedla zgłaszając potrzebę stworzenia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. 

Strefa zabaw to ogrodzona systemem panelowym powierzchnia 500 m kw. w kształcie prostokąta, na której zostały mieszone urządzenia do zabawy, m.in. karuzela, huśtawki, kiwaki, słupki sprawnościowe, piaskownica i zestaw ze zjeżdżalnią. Dla rodziców i opiekunów pociech przygotowano ławki ogrodowe, aby mogli wygodnie czuwać nad bawiącymi się dziećmi. Dla ich  bezpieczeństwa stworzono nawierzchnię z piasku. Na pozostałej części placu znalazły się rabaty wypełnione białym żwirem i utwardzone alejki. 

W strefie placu zabaw zamontowano również oświetlenie, dzięki któremu można korzystać z placu nawet po zmroku oraz monitoring dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 145 871,21 zł, poniesiona ze środków własnych gminy. 

Koszt zagospodarowania strefy wraz z urządzeniami i wyposażeniem wyniósł 127 971,21 zł.

Koszt oświetlenia wraz z monitoringiem wyniósł 17 900,00 zł.