Będzie plac zabaw przy ul. Traugutta

Trwają prace przygotowawcze do zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Traugutta i ul. Kombatantów w Pułtusku. Obecnie gromadzona jest dokumentacja oraz uzyskiwane są niezbędne pozwolenia wymagane przy realizacji inwestycji. Projekt wraz z wizualizacją został opracowany przez inżynier architektury krajobrazu Aleksandrę Wnorowską. 
Głównym elementem zagospodarowania terenu będzie plac zabaw dla dzieci składający się m.in. z takich urządzeń jak: zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, huśtawki i piramida wspinaczkowa. 

Mieszkańcy sąsiadujących domów wielorodzinnych zyskają atrakcyjny teren przystosowany do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pojawią się nowe elementy małej architektury, ścieżki oraz nasadzenia roślinne. Zaplanowane zostały również miejsca z przeznaczeniem na pojemniki do segregacji śmieci.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi, na tyłach domu wielorodzinnego przy ul. 17 Sierpnia 60 w Pułtusku zostaną zamontowane trzy urządzenia zabawowe dla dzieci. Zostanie stworzony bezpieczny kącik zabaw.  

Rozpoczęcie prac terenowych przewidziano na początek maja 2017 r.