Gmina Pułtusk otrzymała 1 542 226,43 zł dofinansowania

W latach  2007-2015 gmina Pułtusk zrealizowała ze środków własnych kilka inwestycji, m.in.: remont Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Marii Konopnickiej 7, przebudowę głównych ciągów komunikacyjnych na „wyspie” ul. Rynek i ul. Staszica oraz modernizację oświetlenia przy ul. Rynek i ul. Marii Konopnickiej, remont zabytkowego kościoła pw. św. Piotra i

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

W związku z realizacją przez powiat pułtuski oraz gminę Pułtusk i inne gminy (Obryte i Pokrzywnica) projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 4 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na realizację wyżej wymienionego

Remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 4

W sierpniu 2015 roku, w Zespole Szkól nr 4 w Pułtusku trwały prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego.  Dotychczasowe pokrycie dachowe z papy asfaltowej nie spełniało już swojej funkcji. Coraz częściej widoczne były przecieki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Dach był naprawiany doraźnie, fragmentami, co  dawało efekt krótkotrwały. Ostatecznie sama natura dopełniła swojego

Oryginalne pomysły na promocję

Kolejne nowinki z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza związane są z szeroko rozumianym pojęciem marketingu miejsc i public relations. Tuż przed obchodami XIX Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza w 2016 roku, na terenie miasta pojawiły się mobilne „potykacze” w kształcie wieży ratuszowej. Służą promocji letnich wydarzeń plenerowych w mieście. Uwagę przechodniów oraz kierowców przykuwa kolejna, charakterystyczna

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Inwestycja była długo wyczekiwaną przez mieszkańców. W 2015 roku jej realizację deklarował Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk. 28 września 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk. Inwestycja polegała na budowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 527,00 m i szerokości 5 m

Pułtuska Giełda Staroci

Podczas XIX Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza po raz pierwszy na rynku przed Ratuszem odbyła się Pułtuska Giełda Staroci. Wystawcy oferowali meble, publikacje z dawnych lat oraz wiele innych ciekawych przedmiotów domowego użytku, których nie sposób kupić na co dzień w sklepach. Giełda wpisuje się w kalendarz cyklicznych, comiesięcznych wydarzeń

Nowe oświetlenie zabytków

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest wyremontowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego budynek przy ul. Rynek 36, w którym mieści się Muzeum Regionalne.   Wieczorową porą możemy podziwiać zabytki w nowej odsłonie. Budynki: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Pułtusku zyskały dodatkowe oświetlenie, co podkreśla piękno wyremontowanych, zabytkowych budynków. Poczynione zostały również prace nad estetycznym

Estetyczne pasy zieleni

Zarówno mieszkańcy, jak i przybywający do Pułtuska goście regularnie obserwują nowinki estetyczne. W 2016 roku z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza wykonano nową reprezentacyjną rabatę przy fontannie. Rabata ma charakter krzewowo-bylinowy, gdzie osnowę kompozycji stanowią duże krzewy. Zestaw roślin został tak zaprojektowany, aby przez cały sezon wegetacyjny zapewnić ciągłość kwitnienia. Teren posiada również system automatycznego nawadniania.

Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie

W lipcu i w sierpniu 2016 roku wyremontowano przeciekający dach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie. Papę zastąpiono blachą, wymieniono rynny, odnowiono gzymsy. Udało się również zaadaptować i wyremontować pomieszczenia na poddaszu z przeznaczeniem na zakładową składnicę akt. Remont dachu wyniósł 190 953,34 zł, remont budynku – 90 334,63 zł, remont poddasza – 30 750,00 zł.

Street workout pierwszy w gminie

  Wielofunkcyjny zestaw do ćwiczeń typu street workout to kolejny element kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Widok. Urządzenie zawiera elementy dla osób doświadczonych oraz rozpoczynających przygodę z kalisteniką i rozciąganiem. Obiekt cieszy się powodzeniem przyciągając mieszkańców z całego miasta. Całkowity koszt inwestycji to kwota 56 542,31 zł.