Planowana inwestycja przy ul. Plac Teatralny

Na prośbę mieszkańców budynków przy plac Teatralny, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podjął działania zmierzające w kierunku zagospodarowania podwórka i uporządkowania terenu. W 2015 roku mieszkańcy kamienic przy pl. Teatralnym w Pułtusku zaprosili burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza na wizję lokalną. Zwrócili uwagę włodarza miasta na teren podwórka znajdujący się od strony wejść do klatek schodowych, który

Mieszkańcy gminy podnoszą kwalifikacje dzięki pozyskanym funduszom

Gmina Pułtusk w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego realizuje projekt pod nazwą: „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” w ramach Działania 10.2 RPO WM „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych”. Dzięki projektowi mieszkańcy Gminy Pułtusk skorzystają ze 120 godzin bezpłatnych kursów  zakończonych egzaminami zewnętrznymi w zakresie nauki języka angielskiego i nauki obsługi komputera.     

Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci

25 900,00 zł dofinansowania pozyskała Gmina Pułtusk z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach realizowanego programu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 243 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.  Zajęcia zakończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności. Program jest kontynuacją realizowanego

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza

Gmina Pułtusk posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 zatwierdzony Uchwałą Nr  XV/122/2015 z dnia 29 października 2015 r.  Plan określa  długoterminową strategię, cele i  zobowiązania  w ramach ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła, zwłaszcza tych korzystających z paliw stałych. W związku z powyższym w roku 2016 Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

92 400,00 zł dofinansowania działalności Żłobka Miejskiego w Pułtusku

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-plus 2017” – w wysokości 92 400,00 zł. Wniosek został złożony 7 grudnia 2016 roku przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.  W ramach realizowanego programu Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania

Wizja lokalna na terenie realizowanej inwestycji

W piątek, 24 lutego Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz dokonał przeglądu postępujących prac remontowych w budynku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1. Inwestycja przygotowywana jest na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Przeprowadzka MOPS planowana jest na kwiecień 2017 roku. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na jakość wykonywanych prac remontowych oraz kwestie

Tłusty czwartek z burmistrzem

23 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz częstował mieszkańców pączkami wypiekanymi przez pułtuskich cukierników i piekarzy. Okazją do obdarowywania słodkimi wypiekami była tradycja tłustego czwartku, popularnie zwanego zapustami a rozpoczynającego ostatni tydzień karnawału.