Alejki Wiktora Gomulickiego pięknieją

W dniach 19 lipca do 24 lipca br. w alei Wiktora Gomulickiego trwają prace modernizacyjne polegające na wymianie oświetlenia. Aktualnie demontowane są stare latarnie. W ich miejsce montowane są estetyczne latarnie stylowe o wzorze stosowanym na terenie „wyspy.” Przebudowie towarzyszą prace Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Pracownicy przedsiębiorstwa wykaszają trawę wokół pomników w alei W. Gomulickiego oraz porządkują tereny zieleni.