6 lipca otwarcie ul. Batalionów Chłopskich

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz zaprasza na oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi – ul. Batalionów Chłopskich, które odbędzie się 6 lipca br. godz. 14.00.

W ramach inwestycji, wykonano przebudowę jezdnii o długości 253 m i szerokości 5,5 m z kostki brukowej staromiejskiej o wymiarach 13×13 i grubości 8 cm. Wzdłuż ulicy został wykonany jednostronny chodnik z płytek betonowych 20 x 20 cm w kolorze mix. Do granic wszystkich posesji zostały doprowadzone zjazdy indywidualne. W przebudowywanej ulicy na całej długości została zmodernizowana kanalizacja deszczowa. Łączne nakłady na przebudowę wyniosły 355 672,44 zł w tym opracowanie projektu 15621,00 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych.