41 214,00 zł. dofinansowania na kultywowanie lokalnych tradycji

21 sierpnia br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na przyznanie dofinansowania w kwocie 41 214,00 zł., które Gmina Pułtusk otrzymała w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Piknik rodzinny ”Tradycja z nowoczesnością”. Podpisanie umowy miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu jest kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów w zakresie ochrony środowiska, poprzez organizację pikniku na terenie Gminy Pułtusk. Piknik zostanie zorganizowany w miejscowości Grabówiec. Ideą przewodnią wydarzenia będzie promocja obszaru należącego do LGD Zielone Mosty Narwi oraz promowanie lokalnego dziedzictwa.