34 506,00 zł dofinansowania na usuwanie azbestu

W 2016 roku mieszkańcy gminy Pułtusk mogli uzyskać dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

Na ten cel gmina otrzymała dotację w ramach realizowanego projektu „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2016 r.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 34 506,00 zł.