„Miasteczko ruchu drogowego” w Pułtusku

W czwartek, 16 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof  Nuszkiewicz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wyposażenia sali wychowania komunikacyjnego z przeznaczeniem dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz  budowę toru edukacyjnego dla rowerzystów.

„Miasteczko ruchu drogowego” powstanie w Pułtusku na terenie Zespołu Szkół Nr 4 z klasami sportowymi przy ul. New Britain.  Będzie ogólnodostępne.

Zgodnie z podjętymi decyzjami, w kosztach będą partycypowały: Gmina Pułtusk oraz Powiat Pułtuski (po 20 % kosztów). 60 % kosztów poniesie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Otwarcie „Miasteczka ruchu drogowego” planowane jest na 1 czerwca 2017 roku.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, z ramienia której starania o realizację podjęto przed rokiem.