200 tys. zł na drogę w Lipnikach Starych

W związku ze złożonym przez samorząd Gminy Pułtusk wnioskiem, zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 31 lipca br. przyznał dodatkowe środki w wysokości  80 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare. 5 września br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał aneks do obowiązującej umowy, która była podpisana 5 lipca br. na kwotę 120 000 zł.

Zgodnie z podpisanym aneksem gmina Pułtusk otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości  200 000, 00 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare w ramach złożonego w pierwszym kwartale 2017 r. wniosku. Projekt zakłada: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości  980 m i szerokości  5,5 m oraz roboty dodatkowe: pobocza, rowy, przepusty, oznakowanie, zjazdy. Planowana jest również budowa chodnika i zjazdów z kostki brukowej. W ramach inwestycji  zostanie wykonane czyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp, przepusty z rur oraz oznakowanie: 27 znaków pionowych, oznakowanie poziome, progi zwalniające.

Wartość projektu: 899 374,34 zł.