18 000,00 zł dofinansowania nauki pływania

Gmina Pułtusk pozyskała z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 18 000,00 zł.

W ramach realizowanego programu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia nauki pływania dla 180 uczniów z klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk. 

Zajęcia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.