132 000,00 zł dofinansowania – „Maluch-edycja 2016”

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
z Resortowego programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016” – w wysokości 132 000,00 zł. 

Wniosek został złożony przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu 11 stycznia 2016 roku. Przeszedł pozytywnie ocenę. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał porozumienie na realizację programu 26 kwietnia 2016 roku.

W ramach realizowanego programu Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 55 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku.