KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2016 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 12 009 845,54 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Powrót do tradycji harcerskich i żeglarskich

23 czerwca br. podczas tradycyjnych pułtuskich „Wianków”, które odbędą się na przystani wodnej nad Narwią, Burmistrz Miasta Pułtusk przekaże umundurowanie harcerskie na rzecz powoływanej Miejskiej Młodzieżowej Drużyny Harcerskiej ZHP. Z myślą o uczestnikach tegorocznego obozu żeglarskiego organizowanego przez Pułtuski Klub Wodniaków Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz przekaże bluzy. Po 10 latach przerwy w Pułtusku znów usłyszymy głośne

III Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych

18 czerwca br. odbył się III Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych zorganizowany przez Burmistrza Miasta Pułtusk i Ochotniczą Straż Pożarną w Pułtusku. 8 znakomitych Orkiestr zaprezentowało się podczas parady ulicami miasta oraz w części koncertowej.  Były to: Miejska Orkiestra Dęta OSP Ciechanów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kurzętnik, Orkiestra Dęta OSP Liw, Mławska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta

XV Wielki Jarmark Średniowieczny

17 czerwca br., po raz XV w Pułtusku odbył się Wielki Jarmark Średniowieczny zorganizowany przez Burmistrza Miasta Pułtusk, Muzeum Regionalne w Pułtusku oraz agencję eventową Templum Temporis. Podczas tegorocznego Jarmarku, organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji takich jak: turnieje rycerskie, pokazy mody historycznej, pokazy tańców dawnych, turnieje łucznicze, inscenizację bójki jarmarcznej, zabawy plebejskie, koncert muzyki dawnej oraz

Delegacja z Czech w Pułtusku

W dniach 16-18 czerwca br. w Pułtusku gościmy delegację z Czech, miasta Benatky nad Jizerou. Jaroslav Kral Burmistrz Miasta Benatky, Pavel Stifter zastępca Burmistrza, Milan Prochazka – radny, poznają zabytki Pułtuska, nasze tradycje, walory przyrodnicze i turystyczne. Uczestniczą również w wydarzeniach kulturalnych, które w ten weekend odbywają się na terenie Pułtuska. Goście z Benatky przywitali

Delgacja z Litwy w Pułtusku

W dniach od 11 do 15 czerwca w Pułtusku gościliśmy delegację przedstawicieli Białej Waki, miasta na Litwie położonego na rzeką Waką, administracyjnie należącego do rejonu solecznickiego w okręgu wileńskim. Celem wizyty była kontynuacja rozpoczętych w kwietniu br. rozmów w sprawie podjęcia współpracy na zasadach miast partnerskich. Jelena Hejbowicz- koordynator projektów, Aleksandra Astaszowa – kierownik kierunku

Otwarcie nowej siedziby MOPS

We wtorek 13 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, która obecnie mieści się przy ulicy 13 Pułku Piechoty 1. W przestronnych pomieszczeniach rozplanowano biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym siedzibę świetlicy Słonecznikowa Brać oraz siedzibę Ośrodka Wsparcia dla osób starszych i ubogich. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

Wieże kwiatowe już zdobią Pułtusk

Zgodnie z podpisaną umową przez Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza na ukwiecenie miasta oraz wcześniejszymi zapowiedziami, 12 czerwca na terenie Pułtuska zostały ustawione dwie, imponujące wieże kwiatowe. Jedna znajduje się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pułtusku, druga przy wejściu na Most Świętojański od strony rynku. Wieże są dopełnieniem kompozycji, które od kilkunastu dni, systematycznie pojawiały

Rozbudowują wodociąg

Trwa rozbudowa sieci rozdzielczej wodociągowej we wsi Gnojno, którą zlecił Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz. Kolejni właściciele posesji będą mogli pobierać wodę z układanego rurociągu o długości około 300 metrów. Przewidywany termin zakończenia prac, w trzeciej dekadzie czerwca bieżącego roku. Woda dla mieszkańców wsi Gnojno dostarczana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzcińcu. Inwestorem jest