KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK W LATACH 2015-2016 POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W KWOCIE 12 009 845,54 zł

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

INNOWACJE KRZYSZTOFA NUSZKIEWICZA

Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami przyciągającego turystów.

Czytaj dalej

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Od 2014 roku, kiedy Krzysztof Nuszkiewicz objął funkcję Burmistrza, w mieście obserwuje się inwestycyjne ożywienie. W latach 2014-2016 zrealizowano priorytetowe dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na terenie Gminy Pułtusk nieustannie realizowane są inwestycje ze środków własnych gminy oraz pozyskiwanych regularnie środków zewnętrznych. Inwestycje motywowane są potrzebami lokalnej społeczności a ukierunkowane na rozwój regionu.

Czytaj dalej

Działania Burmistrza w kierunku przebudowy ronda im. Prezydenta L. Kaczyńskiego

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza, 24 marca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem spotkania były rozmowy dotyczące wspólnych działań, zmierzających do przebudowy ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Omówiono również wstępną koncepcję przebudowy. Jeśli prowadzone rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przyniosą oczekiwane efekty, realizacja

Pielęgnacja rond, rabat i kwietników

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz podpisał z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. umowę  na pielęgnację rond, rabat i kwietników miejskich wraz z nasadzeniami roślin jednorocznych. W dniu dzisiejszym (24 marca br.) rozpoczęto nasadzanie roślin na rabacie przy pl. Teatralnym oraz rondzie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Kompleksowa pielęgnacja obejmuje m.in.: – zmiany sezonowe roślin

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje

W związku z pozimowym remontem dróg gminnych, Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz informuje o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym, w terminie od 29 marca 2017 roku do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość oraz ostrożność na drogach.

Szanowni Mieszkańcy…

Szanowni Mieszkańcy, w dniu dzisiejszym zgłosiłem się do Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z o.o. celem przeprowadzenia badań.  Zapewniam, że czuję się dobrze a mój stan zdrowia nie budzi niepokoju.  Jeszcze w tym tygodniu zamierzam powrócić do pracy. Dziękuję za troskę, liczne pytania i sms-y, w których życzą mi Państwo dużo zdrowia. Z serdecznym pozdrowieniem Krzysztof

Burmistrz planuje nowy skwer w Pułtusku

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza niebawem mieszkańcy bloku przy ul. Adama Mickiewicza 24 oraz pobliskich budynków  zyskają nowy skwer oraz dodatkowe miejsca parkingowe. 21 marca br. burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz przeprowadził wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji. Projekt zagospodarowania terenu opracowywany jest przez inżyniera architekta krajobrazu Grzegorza Czernika. Zakłada stworzenie skweru miejskiego na dotychczas

Spotkanie w sprawie inwestycji

21 marca br. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza z wykonawcą inwestycji drogowych: ul. Wąskiej, ul. Żabiej, ul. Ustronnej. Celem spotkania było omówienie spraw bieżących.  Podczas ostatniej wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie budowy w dniu 17 marca br. burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia drobnych zmian

Burmistrz na posiedzeniu Związku Miast Polskich

We wtorek, 21 marca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym Zarządu Związku Miast Polskich, które w dniach 21-22 marca odbywa się w Serocku. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej ZMP.  Podczas posiedzenia Zarządu ZMP zaopiniowany zostanie m.in. projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

Będzie plac zabaw przy ul. Traugutta

Trwają prace przygotowawcze do zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Traugutta i ul. Kombatantów w Pułtusku. Obecnie gromadzona jest dokumentacja oraz uzyskiwane są niezbędne pozwolenia wymagane przy realizacji inwestycji. Projekt wraz z wizualizacją został opracowany przez inżynier architektury krajobrazu Aleksandrę Wnorowską.  Głównym elementem zagospodarowania terenu będzie plac zabaw dla dzieci składający się m.in. z takich urządzeń jak: zestaw

Kurier Mazowiecki o remoncie dróg w Pułtusku

W wydaniu Kuriera Mazowieckiego z soboty, 18 marca br. został wyemitowany materiał o kończącym się remoncie dróg w Pułtusku: budowie ul. Wąskiej, ul. Żabiej i ul. Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. „Bardzo dużym problemem na terenie naszej gminy są wody opadowe. W związku z tym, w projekcie znalazła się również kanalizacja deszczowa” – mówi

Budowa czerpni przy budynku MOSiR

Na terenie pływalni  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku trwają prace budowlane przy  realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa czerpni terenowej  przy budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku zlokalizowanej przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3”. Celem prac jest zmniejszenie poziomu hałasu generowanego do środowiska przez urządzenia i instalacje  wentylatorowni obsługującej pływalnię oraz